İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ / Terms & Conditions
Bu internet sitesini (p3express.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
KULLANIM KOŞULLARI
Bu SİTE'de sunulan hizmetler Gursu Mah. 307 SK. Naz Kiyi Park Evleri Blok No4, Ic Kapi No7 – Konyaalti/Antalya/Antalya adresinde bulunan PMCLUB Yazilim Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0730076257900001) (Bundan böyle kısaca "PMCLUB" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi PMCLUB olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi PMCLUB'ya aittir.

İşbu kullanım koşulları, PMCLUB tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, PMCLUB tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

PMCLUB, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
SÖZLEŞME TANIMLARI
SİTE: PMCLUB tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve
içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: PMCLUB'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, PMCLUB tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: PMCLUB internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.


İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle PMCLUB arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.
HİZMETLERİN KAPSAMI
PMCLUB'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; PMCLUB'e ait p3express.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından PMCLUB adına ayıpsız olarak teslimidir.

PMCLUB, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların PMCLUB tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir.
PMCLUB, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.
GENEL HÜKÜMLER
SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, PMCLUB veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PMCLUB'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi PMCLUB'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu PMCLUB'nun veya PMCLUB'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PMCLUB ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, PMCLUB hizmetlerini, PMCLUB bilgilerini ve PMCLUB'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PMCLUB'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve PMCLUB'nun yazılı izni ile mümkündür.

PMCLUB, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. PMCLUB aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak PMCLUB için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya PMCLUB'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde PMCLUB tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde PMCLUB, PMCLUB hizmetleri, PMCLUB bilgileri, PMCLUB telif haklarına tabi çalışmaları, PMCLUB ticari markaları, PMCLUB ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI
PMCLUB, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PMCLUB, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile PMCLUB'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
SİTE'deki genel görünüm, tasarım, metin, imge logo, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, PMCLUB markası, uygulanan iş metodu ve modeli yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları PMCLUB'a aittir ve PMCLUB tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan PMCLUB'a ait tüm bu unsurlar çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, bu sözleşme dışında kullanılamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi veya kişiler PMCLUB'nun uğradığı zararı ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PMCLUB'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
PMCLUB, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PMCLUB işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PMCLUB açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PMCLUB'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. PMCLUB'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", PMCLUB tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PMCLUB, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.